INFOCOM 2018
5G Networks
Paper Name Author(s)
FML: Fast Machine Learning For 5G MmWave Vehicular Communications Arash Asadi, Sabrina Muller, Gek Hong Sim, Anja Klein, Matthias Hollick
Joint VNF Placement And CPU Allocation In 5G Satyam Agarwal, Francesco Malandrino, Carlafabiana Chiasserini, Swades De
Joint Scheduling Of URLLC And EMBB Traffic In 5G Wireless Networks Arjun Anand, Gustavo De Veciana, Sanjay Shakkottai
Enabling Quality-Driven Scalable Video Transmission Over Multi-User NOMA System Xiaoda Jiang, Hancheng Lu, Chang Wen Chen
Auctions & Pricing
Paper Name Author(s)
CrowdBuy: Privacy-friendly Image Dataset Purchasing Via Crowdsourcing Lan Zhang, Yannan Li, Xiang Xiao, Xiangyang Li, Junjun Wang, Anxin Zhou, Qiang Li
Optimal Cache Leasing From A Mobile Network Operator To A Content Provider Jonatan Krolikowski, Anastasios Giovanidis, Marco Di Renzo
Dominant Strategy Allocation Of Divisible Network Resources With Limited Information Exchange Hao Ge, Randall A Berry
Learning Cloud Dynamics To Optimize Spot Instance Bidding Strategies Mikhail Khodak, Liang Zheng, Andrew Lan, Carlee Joewong, Mung Chiang
Big Data and Deep Learning
Paper Name Author(s)
Finding Persistent Items In Distributed Datasets Haipeng Dai, Meng Li, Alex X Liu
Bloom Filter With A False Positive Free Zone Sandor Kiss, Eva Hosszu, Janos Tapolcai, Lajos Ronyai, Ori Rottenstreich
DeepDecision: A Mobile Deep Learning Framework For Edge Video Analytics Xukan Ran, Haoliang Chen, Xiaodan Zhu, Zhenming Liu, Jiasi Chen
A Computing Platform For Video Crowdprocessing Using Deep Learning Zongqing Lu, Kevin S Chan, Tom La Porta
Caching
Paper Name Author(s)
DR-Cache: Distributed Resilient Caching With Latency Guarantees Jian Li, Truong Khoa Phan, Wei Koong Chai, Daphne Tuncer, George Pavlou, David Griffin, Miguel Rio
Analyzing Replacement Policies In List-based Caches With Non-uniform Access Costs Giuliano Casale
Asymptotic Miss Ratio Of LRU Caching With Consistent Hashing Kaiyi Ji, Guocong Quan, Jian Tan
LRU Caching With Dependent Competing Requests Guocong Quan, Kaiyi Ji, Jian Tan
Cloud and Edge Computing
Paper Name Author(s)
An Analysis And Empirical Study Of Container Networks Kun Suo, Yong Zhao, Wei Chen, Jia Rao
Joint Service Caching And Task Offloading For Mobile Edge Computing In Dense Networks Jie Xu, Lixing Chen, Pan Zhou
Application Provisioning In Fog Computing-enabled Internet-of-Things: A Network Perspective Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Xiang Zhang
Online Job Scheduling In Distributed Machine Learning Clusters Yixin Bao, Yanghua Peng, Chuan Wu, Zongpeng Li
CoINT: Proactive Coordinator For Avoiding The Interruptability Holder Preemption Problem In VSMP Environment Wang Zhang, Xiaokang Hu, Jian Li, Haibing Guan
Load Balancing Across Microservices Yipei Niu, Fangming Liu, Zongpeng Li
Adaptive VNF Scaling And Flow Routing With Proactive Demand Prediction Xincai Fei, Fangming Liu, Hong Xu, Hai Jin
Demystifying The Performance Interference Of Co-located Virtual Network Functions Chaobing Zeng, Fangming Liu, Shutong Chen, Weixiang Jiang, Miao Li
Service Entity Placement For Social Virtual Reality Applications In Edge Computing Lin Wang, Lei Jiao, Ting He, Jun Li, Max Muhlhauser
Provably Efficient Algorithms For Placement Of Service Function Chains With Ordering Constraints Andrea Tomassilli, Frederic Giroire, Nicolas Huin, Stephane Perennes
An Edge Network Orchestrator For Mobile Augmented Reality Qiang Liu, Siqi Huang, Johnson Opadere, Tao Han
Improving Utilization And Parallelism Of Hadoop Cluster By Elastic Containers Yinggen Xu, Wei Chen, Shaoqi Wang, Xiaobo Zhou, Changjun Jiang
Coding
Paper Name Author(s)
Chase++: Fountain-Enabled Fast Flooding In Asynchronous Duty Cycle Networks Zhichao Cao, Jiliang Wang, Daibo Liu, Xin Miao, Qiang Ma, Xufei Mao
CAPS: Coding-based Adaptive Packet Spraying To Reduce Flow Completion Time In Data Center Jinbin Hu, Jiawei Huang, Wenjun Lv, Yutao Zhou, Jianxin Wang, Tian He
Linear Block Coding For Efficient Beam Discovery In Millimeter Wave Communication Networks Yahia Shabara, Can Emre Koksal, Eylem Ekici
High Throughput Low Delay Wireless Multicast Via Multi-Channel Moving Window Codes Fei Wu, Yin Sun, Lu Chen, Jiaqi Xu, Kannan Srinivasan, Ness B Shroff
Cognitive Radio Networks
Paper Name Author(s)
Stable Combinatorial Spectrum Matching Yanjiao Chen, Long Lin, Guiyan Cao, Zhenzhong Chen, Baochun Li
RECONN: Receiver-Driven Operating Channel Width Adaptation In IEEE 802.11ac WLANs Seongho Byeon, Hwijae Kwon, Youngwook Son, Changmok Yang, Sunghyun Choi
AirVIEW: Unsupervised Transmitter Detection For Next Generation Spectrum Sensing Mariya Zheleva, Petko Bogdanov, Timothy Larock, Paul Schmitt
Spectrum Patrolling With Crowdsourced Spectrum Sensors Ayon Chakraborty, Arani Bhattacharya, Samir R Das, Snigdha Kamal, Himanshu Gupta, Petar M Djuri
Off-sensing And Route Manipulation Attack: A Cross-Layer Attack In Cognitive Radio Based Wireless Mesh Networks Moinul Hossain, Linda Jiang Xie
Fast Rendezvous For Spectrum-Agile IoT Devices With Limited Channel Hopping Capability Sigit Pambudi, Wenye Wang, Cliff Wang
The Impact Of Bundling Licensed And Unlicensed Wireless Service Xu Wang, Randall A Berry
Low-complexity Learning For Dynamic Spectrum Access In Multi-User Multi-Channel Networks Sunjung Kang, Changhee Joo
Cross-technology Communications and Wireless Power Transfer
Paper Name Author(s)
Robustly Safe Charging For Wireless Power Transfer Haipeng Dai, Yang Zhao, Guihai Chen, Wanchun Dou, Chen Tian, Xiaobing Wu, Tian He
ZigFi: Harnessing Channel State Information For Cross-Technology Communication Xiuzhen Guo, Yuan He, Xiaolong Zheng, Liangcheng Yu, Omprakash Gnawali
ECT: Exploiting Cross-Technology Concurrent Transmission For Reducing Packet Delivery Delay In IoT Networks Wei Wang, Tiantian Xie, Xin Liu, Ting Zhu
Placement Of Connected Wireless Chargers Nan Yu, Haipeng Dai, Alex X Liu, Bingchuan Tian
Crowdsensing
Paper Name Author(s)
Towards Personalized Task Matching In Mobile Crowdsensing Via Fine-Grained User Profiling Shuo Yang, Kunyan Han, Zhenzhe Zheng, Shaojie Tang, Fan Wu
Dynamic Task Assignment In Crowdsensing With Location Awareness And Location Diversity Xiong Wang, Riheng Jia, Xiaohua Tian, Xiaoying Gan
A Constrained Maximum Likelihood Estimator For Unguided Social Sensing Huajie Shao, Shuochao Yao, Yiran Zhao, Chao Zhang, Jinda Han, Lance Kaplan, Lu Su, Tarek Abdelzaher
Non-Interactive Privacy-Preserving Truth Discovery In Crowd Sensing Applications Xiaoting Tang, Cong Wang, Xingliang Yuan, Qian Wang
An Online Learning Approach To Network Application Optimization With Guarantee Kechao Cai, Xutong Liu, Yuzhen Janice Chen, John Chi Shing Lui
From Uncertain Photos To Certain Coverage: A Novel Photo Selection Approach To Mobile Crowdsensing Tongqing Zhou, Bin Xiao, Zhiping Cai, Ming Xu, Xuan Liu
Sybil-Proof Online Incentive Mechanisms For Crowdsensing Jian Lin, Ming Li, Dejun Yang, Guoliang Xue
Spatiotemporal Scheduling For Crowd Augmented Urban Sensing Qiuxi Zhu, Md Yusuf Sarwar Uddin, Nalini Venkatasubramanian, Chenghsin Hsu
Crowdsourcing
Paper Name Author(s)
Distributed Trip Selection Game For Public Bike System With Crowdsourcing Jianhui Zhang, Pengqian Lu, Zhi Li, Jiayu Gan
Optimal Demand-Aware Ride-Sharing Routing Qiulin Lin, Lei Deng, Jingzhou Sun, Minghua Chen
MOVI: A Model-Free Approach To Dynamic Fleet Management Takuma Oda, Carlee Joewong
MobiCrowd: Mobile Crowdsourcing On Location-based Social Networks Yulong Tian, Wei Wei, Qun Li, Fengyuan Xu, Sheng Zhong
Data Analytics
Paper Name Author(s)
A Hierarchical Synchronous Parallel Model For Wide-Area Graph Analytics Shuhao Liu, Li Chen, Baochun Li, Aiden Carnegie
COBRA: Toward Provably Efficient Semi-clairvoyant Scheduling In Data Analytics Systems Xiaoda Zhang, Zhuzhong Qian, Sheng Zhang, Xiangbo Li, Xiaoliang Wang, Sanglu Lu
Performance-Aware Fair Scheduling: Exploiting Demand Elasticity Of Data Analytics Jobs Chen Chen, Wei Wang, Bo Li
LAS: Logical-Block Affinity Scheduling In Big Data Analytics Systems Liang Bao, Chase Q Wu, Qi Haiyang, Weizhao Chen, Xin Zhang, Weina Han, Wei Wei, En Tai, Hao Wang, Jiahao Zhai, Xiang Chen
Datacenter and Software Defined Networks
Paper Name Author(s)
CCOMPASSION: A Hybrid Cloudlet Placement Framework Over Passive Optical Access Network Sourav Mondal, Goutam Das, Elaine Wong
QuickCast: Fast And Efficient Inter-Datacenter Transfers Using Forwarding Tree Cohorts Mohammad Noormohammadpour, Cauligi Raghavendra, Srikanth Kandula, Sriram Rao
Traffic Engineering With Precomputed Pathbooks Mathieu Leconte, Apostolos Destounis, Georgios S Paschos
FERO: Fast And Efficient Resource Orchestrator For A Data Plane Built On Docker And DPDK Balazs Sonkoly, Marton Szabo, Balazs Nemeth, Andras Majdan, Gergely Pongracz, Laszlo Toka
Datacenter Networks
Paper Name Author(s)
Enabling Work-conserving Bandwidth Guarantees For Multi-tenant Datacenters Via Dynamic Tenant-Queue Binding Zhuotao Liu, Kai Chen, Haitao Wu, Shuihai Hu, Yihchun Hu, Yi Wang, Gong Zhang
Blind, Adaptive And Robust Flow Segmentation In Datacenters Francesco De Pellegrini, Lorenzo Maggi, Antonio Massaro, Damien Saucez, Jeremie Leguay, Eitan Altman
Proactive Incast Congestion Control In A Datacenter Serving Web Applications Haoyu Wang, Haiying Shen
Pricing For Revenue Maximization In Inter-DataCenter Networks Zhenzhe Zheng, R Srikant, Guihai Chen
Fault Tolerance and Survivability
Paper Name Author(s)
InPrivate Digging: Enabling Tree-based Distributed Data Mining With Differential Privacy Lingchen Zhao, Lihao Ni, Shengshan Hu, Yanjiao Chen, Pan Zhou, Fu Xiao, Libing Wu
Polynomial-Time What-If Analysis For Prefix-Manipulating MPLS Networks Stefan Schmid, Jiri Srba
Designing Optimal Middlebox Recovery Schemes With Performance Guarantees Yossi Kanizo, Ori Rottenstreich, Itai Segall, Jose Yallouz
A Tractable Stochastic Model Of Correlated Link Failures Caused By Disasters Janos Tapolcai, Balazs Vass, Zalan Heszberger, Jozsef Biro, David Hay, Fernando A Kuipers, Lajos Ronyai
Toward Optimal Storage Scaling Via Network Coding: From Theory To Practice Xiaoyang Zhang, Yuchong Hu, Patrick Pakching Lee, Pan Zhou
Network Timing, Weathering The 2016 Leap Second Darryl Veitch, Yi Cao
ADELE: Anomaly Detection From Event Log Empiricism Subhendu Khatuya, Niloy Ganguly, Jayanta Basak, Madhumita Bharde, Bivas Mitra
Optimizing Network Reliability Via Best-First Search Over Decision Diagrams Masaaki Nishino, Takeru Inoue, Norihito Yaasuda, Shinichi Minato, Masaaki Nagata
Graph-based Approaches
Paper Name Author(s)
Spectral Graph Forge: Graph Generation Targeting Modularity Luca Baldesi, Carter T Butts, Athina Markopoulou
Graph Based Tensor Recovery For Accurate Internet Anomaly Detection Kun Xie, Xiaocan Li, Xin Wang, Gaogang Xie, Jigang Wen, Dafang Zhang
Quantifying Graph Anonymity, Utility, And De-anonymity Shouling Ji, Tianyu Du, Zhen Hong, Ting Wang, Raheem Beyah
Fast Beeping Protocols For Deterministic MIS And ( $\Delta+1$ )-Coloring In Sparse Graphs Joffroy Beauquier, Janna Burman, Fabien Dufoulon, Shay Kutten
AppDNA: App Behavior Profiling Via Graph-based Deep Learning Shuangshuang Xue, Lan Zhang, Anran Li, Xiangyang Li, Chaoyi Ruan, Wenchao Huang
Understanding Ethereum Via Graph Analysis Ting Chen, Yuxiao Zhu, Zihao Li, Jiachi Chen, Xiaoqi Li, Xiapu Luo, Xiaodong Lin, Xiaosong Zhang
Correcting The Output Of Approximate Graph Matching Algorithms Joseph Lubars, R Srikant
A Novel Graph-based Mechanism For Identifying Traffic Vulnerabilities In Smart Home IoT Yizhen Jia, Yinhao Xiao, Jiguo Yu, Xiuzhen Cheng, Zhenkai Liang, Zhiguo Wan
Heterogeneous Networks
Paper Name Author(s)
Collaborative Uploading In Heterogeneous Networks: Optimal And Adaptive Strategies Wasiur R Khudabukhsh, Bastian Alt, Sounak Kar, Amr Rizk, Heinz Koeppl
PR3: Power Efficient And Low Latency Baseband Processing For LTE Femtocells Nishant Budhdev, Mun Choon Chan, Tulika Mitra
FluidRAN: Optimal VRAN/MEC Orchestration Andres Garciasaavedra, Xavier Costaperez, Douglas Leith, George Iosifidis
Online Learning Based Uplink Scheduling In HetNets With Limited Backhaul Capacity Zhenhua Han, Haisheng Tan, Rui Wang, Shaojie Tang, Francis C M Lau
Internet and Web Security
Paper Name Author(s)
InstantCryptoGram: Secure Image Retrieval Service Minghui Li, Mingxue Zhang, Qian Wang, Sherman S M Chow, Minxin Du, Yanjiao Chen, Chenliang Li
Building Generic Scalable Middlebox Services Over Encrypted Protocols Cong Liu, Yong Cui, Kun Tan, Quan Fan, Kui Ren, Jianping Wu
Mining Long-Term Stealthy User Behaviors On High Speed Links Pinghui Wang, Peng Jia, Jing Tao, Xiaohong Guan
Pay For A Sliding Bloom Filter And Get Counting, Distinct Elements, And Entropy For Free Eran Assaf, Ran Ben Basat, Gil Einziger, Roy Friedman
SEAF: A Secure, Efficient And Accountable Access Control Framework For Information Centric Networking Kaiping Xue, Xiang Zhang, Qiudong Xia, David Wei, Hao Yue, Feng Wu
CertChain: Public And Efficient Certificate Audit Based On Blockchain For TLS Connections Jing Chen, Shixiong Yao, Quan Yuan, Kun He, Shouling Ji, Ruiying Du
ONIS: Inferring TCP/IP-based Trust Relationships Completely Off-Path Xu Zhang, Jeffrey Knockel, Jedidiah Crandall
Game Theoretic Characterization Of Collusive Behavior Among Attackers Abhishek Roy, Prasant Mohapatra, Charles A Kamhoua
Internet Monitoring and Measurement
Paper Name Author(s)
Deep Diving Into Africa's Inter-Country Latencies Agustin Formoso, Josiah Chavula, Amreesh Phokeer, Arjuna Sathiaseelan, Gareth Tyson
Privacy Risk Assessment On Email Tracking Haitao Xu, Shuai Hao, Alparslan Sari, Haining Wang
Can We Learn What People Are Doing From Raw DNS Queries? Jianfeng Li, Xiaobo Ma, Li Guodong, Xiapu Luo, Junjie Zhang, Wei Li, Xiaohong Guan
Randomized View Reconciliation In Permissionless Distributed Systems Ruomu Hou, Irvan Jahja, Loi Luu, Prateek Saxena, Haifeng Yu
Inferring Carrier-Grade NAT Deployment In The Wild Ioana Livadariu, Karyn Benson, Ahmed Mustafa Elmokashfi, Amogh Dhamdhere, Alberto Dainotti
An Efficient Framework For Detecting Evolving Anomalous Subgraphs In Dynamic Networks Minglai Shao, Li Jianxin, Feng Chen, Xunxun Chen
Towards Fine-grained Fingerprinting Of Firmware In Online Embedded Devices Qiang Li, Xuan Feng, Haining Wang, Zhi Li, Limin Sun
Stochastic Models And Wide-Area Network Measurements For Blockchain Design And Analysis Nikolaos Papadis, Sem Borst, Anwar Walid, Mohamed Grissa, Leandros Tassiulas
Internet of Things
Paper Name Author(s)
MobiRate: Mobility-Aware Rate Adaptation Using PHY Information For Backscatter Networks Wei Gong, Si Chen, Jiangchuan Liu, Zhi Wang
RED: RFID-based Eccentricity Detection For High-speed Rotating Machinery Yilun Zheng, Yuan He, Meng Jin, Xiaolong Zheng, Yunhao Liu
Wi-Fi Teeter-Totter: Overclocking OFDM For Internet Of Things Wei Wang, Shiyue He, Lin Yang, Qian Zhang, Tao Jiang
Online Energy Management In IoT Applications Ali Sehati, Majid Ghaderi
Talking When No One Is Listening: Piggybacking City-scale IoT Control Signals Over LTE Kunal Sankhe, Ufuk Muncuk, M Yousof Naderi, Kaushik Chowdhury
Acousticcardiogram: Monitoring Heartbeats Using Acoustic Signals On Smart Devices Kun Qian, Chenshu Wu, Fu Xiao, Yue Zheng, Yi Zhang, Zheng Yang
IoT Communication Sharing: Scenarios, Algorithms And Implementation Chuang Hu, Wei Bao, Dan Wang
Exploiting Residual Channel For Implicit Wi-Fi Backscatter Networks Taekyung Kim, Wonjun Lee
Localization
Medium Access Control
Millimeter Wave Networks
Paper Name Author(s)
Following The Shadow: Agile 3-D Beam-Steering For 60 GHz Wireless Networks Anfu Zhou, Leilei Wu, Shaoqing Xu, Huadong Ma, Teng Wei, Xinyu Zhang
Efficient Beam Alignment In Millimeter Wave Systems Using Contextual Bandits Morteza Hashemi, Ness B Shroff, Can Emre Koksal, Ashutosh Sabharwal
Communication-Driven Localization And Mapping For Millimeter Wave Networks Joan Palacios, Guillermo Bielsa, Paolo Casari, Joerg Widmer
Indoor Localization Using Commercial Off-The-Shelf 60 GHz Access Points Guillermo Bielsa, Joan Palacios, Adrian Loch, Daniel Steinmetzer, Paolo Casari, Joerg Widmer
Mobile Applications and Scheduling
Paper Name Author(s)
Motion-Fi: Recognizing And Counting Repetitive Motions With Passive Wireless Backscattering Ning Xiao, Panlong Yang, Yubo Yan, Hao Zhou, Xiangyang Li
Efficient Jobs Dispatching In Emerging Clouds Shimon Bitton, Yuval Emek, Shay Kutten
Online Partial Throughput Maximization For Multidimensional Coflow Sungjin Im, Maryam Shadloo, Zizhan Zheng
I Can Hear More: Pushing The Limit Of Ultrasound Sensing On Off-the-Shelf Mobile Devices Yuchi Chen, Wei Gong, Jiangchuan Liu, Yong Cui
Mobile Offloading
Paper Name Author(s)
When Edge Meets Learning: Adaptive Control For Resource-Constrained Distributed Machine Learning Shiqiang Wang, Tiffany Tuor, Theodoros Salonidis, Kin K Leung, Christian Makaya, Ting He, Kevin S Chan
Accelerating Mobile Applications At The Network Edge With Software-Programmable FPGAs Shuang Jiang, Dong He, Chenxi Yang, Chenren Xu, Guojie Luo, Yang Chen, Yunlu Liu, Jiangwei Jiang
Energy-Efficient Computation Offloading For Multicore-based Mobile Devices Yeli Geng, Yi Yang, Guohong Cao
Offloading Dependent Tasks With Communication Delay And Deadline Constraint Sowndarya Sundar, Ben Liang
Multimedia Networking
Paper Name Author(s)
Quality Of Experience-based Routing Of Video Traffic For Overlay And ISP Networks Giacomo Calvigioni, Ramon Apariciopardo, Lucile Sassatelli, Jeremie Leguay, Stefano Paris, Paolo Medagliani
BAS-360: Exploring Spatial And Temporal Adaptability In 360-degree Videos Over HTTP/2 Mengbai Xiao, Chao Zhou, Viswanathan Swaminathan, Yao Liu, Songqing Chen
Predicting The Effect Of Home Wi-Fi Quality On QoE Diego Neves Da Hora, Renata Teixeira, Koen Van Oost, Karel Van Doorselaer
ClusTile: Toward Minimizing Bandwidth In 360-degree Video Streaming Chao Zhou, Mengbai Xiao, Yao Liu
Network Economics
Paper Name Author(s)
Occupation-Oblivious Pricing Of Cloud Jobs Via Online Learning Xiaoxi Zhang, Chuan Wu, Zhiyi Huang, Zongpeng Li
Small-Scale Markets For Bilateral Resource Trading In The Sharing Economy Bainan Xia, Srinivas G Shakkottai, Vijay Subramanian
An Investigation Into Android In-App Ad Practice: Implications For App Developers Boyuan He, Haitao Xu, Ling Jin, Guanyu Guo, Yan Chen, Guangyao Weng
Optimizing Data Plans: Usage Dynamics In Mobile Data Networks Liang Zheng, Carlee Joewong, Matthew Andrews, Mung Chiang
Network Measurement
Paper Name Author(s)
Network Measurement In Multihop Wireless Networks With Lossy And Correlated Links Chenhong Cao, Wei Gong, Wei Dong, Jihong Yu, Chun Chen, Jiangchuan Liu
The Cloud That Runs The Mobile Internet: A Measurement Study Of Mobile Cloud Services Foivos Michelinakis, Hossein Doroud, Abbas Razaghpanah, Andra Lutu, Narseo Vallinarodriguez, Phillipa Gill, Joerg Widmer
Real-time Video Quality Of Experience Monitoring For HTTPS And QUIC M Hammad Mazhar, M Zubair Shafiq
Squeezing The Gap: An Empirical Study On DHCP Performance In A Large-scale Wireless Network Haibo Wang, Jilong Wang, Weizhen Dang, Jingan Xue, Fenghua Li
Flutes Vs. Cellos: Analyzing Mobility-Traffic Correlations In Large WLAN Traces Babak Alipour, Leonardo Tonetto, Aaron Yi Ding, Joerg Ott, Roozbeh Ketabi, Ahmed Helmy
Estimation Of DNS Source And Cache Dynamics Under Interval-Censored Age Sampling Di Xiao, Xiaoyong Li, Daren Cline, Dmitri Loguinov
Adaptive Crawling With Multiple Bots: A Matroid Intersection Approach Xiang Li, Johnathan Smith, Thang N Dinh, My T Thai
Email As A Master Key: Analyzing Account Recovery In The Wild Yue Li, Haining Wang, Kun Sun
Next Generation Cellular Networks
Paper Name Author(s)
On User Mobility In Dynamic Cloud Radio Access Networks Diala Naboulsi, Assia Mermouri, Razvan Stanica, Herve Rivano, Marco Fiore
An Online Approach To D2D Trajectory Utility Maximization Problem Amrit Singh Bedi, Ketan Rajawat, Marceau Coupechoux
On The Effect Of Shadowing Correlation On Wireless Network Performance Junse Lee, Francois Baccelli
Adaptive Demodulation For Wireless Systems In The Presence Of Frequency-Offset Estimation Errors Hanif Rahbari, Peyman Siyari, Marwan Krunz, Jungmin
Peer-to-Peer Networks
Paper Name Author(s)
Proactive Video Push For Optimizing Bandwidth Consumption In Hybrid CDN-P2P VoD Systems Yuanxing Zhang, Chengliang Gao, Yangze Guo, Kaigui Bian, Xin Jin, Zhi Yang, Lingyang Song, Jiangang Cheng, Hu Tuo, Xiaoming Li
Paid Peering, Settlement-Free Peering, Or Both? Xin Wang, Yinlong Xu, Richard T B Ma
On The Distributed Computation Of Load Centrality And Its Application To DV Routing Leonardo Maccari, Lorenzo Ghiro, Alessio Guerrieri, Alberto Montresor, Renato Lo Cigno
Mode-Suppression: A Simple And Provably Stable Chunk-Sharing Algorithm For P2P Networks Vamseedhar R Reddyvari Raja, Srinivas G Shakkottai, Parimal Parag
Privacy
Paper Name Author(s)
The Death And Rebirth Of Privacy-Preserving Wifi Fingerprint Localization With Paillier Encryption Zheng Yang, Kimmo Jarvinen
Towards Privacy-Preserving Speech Data Publishing Jianwei Qian, Feng Han, Jiahui Hou, Chunhong Zhang, Yu Wang, Xiangyang Li
PrivSet: Set-Valued Data Analyses With Local Differential Privacy Shaowei Wang, Liusheng Huang, Yiwen Nie, Pengzhan Wang, Hongli Xu, Wei Yang
SECProv: Trustworthy And Efficient Provenance Management In The Cloud Shams Zawoad, Ragib Hasan, Kamrul Islam
TruSense: Information Leakage From TrustZone Ning Zhang, Kun Sun, Deborah Shands, Wenjing Lou, Thomas Hou
Privacy-Preserving Social Media Data Outsourcing Jinxue Zhang, Jingchao Sun, Rui Zhang, Yanchao Zhang, Xia Hu
ALeak: Privacy Leakage Through Context-Free Wearable Side-Channel Yang Liu, Zhenjiang Li
Communication-Efficient And Privacy-Preserving Data Aggregation Without Trusted Authority Xuhui Gong, Qiangsheng Hua, Lixiang Qian, Dongxiao Yu, Hai Jin
Resource Markets in Wireless Networks
Paper Name Author(s)
Market Your Venue With Mobile Applications: Collaboration Of Online And Offline Businesses Haoran Yu, George Iosifidis, Biying Shou, Jianwei Huang
Maximizing Profit Of Cloud Service Brokerage With Economic Demand Response Ting Deng, Jianguo Yao, Haibing Guan
Virtual Redundancy For Active-Standby Cloud Applications Gueyoung Jung, Parisa Rahimzadeh, Zhang Liu, Sangtae Ha, Kaustubh Joshi, Matti Hiltunen
Contracts As Investment Barriers In Unlicensed Spectrum Yining Zhu, Randall A Berry
RFID
Paper Name Author(s)
Trio: Utilizing Tag Interference For Refined Localization Of Passive RFID Han Ding, Jinsong Han, Chen Qian, Fu Xiao, Ge Wang, Nan Yang, Wei Xi, Jian Xiao
RF-Dial: An RFID-based 2D Human-Computer Interaction Via Tag Array Yanling Bu, Lei Xie, Yinyin Gong, Chuyu Wang, Lei Yang, Jia Liu, Sanglu Lu
Preventing Unauthorized Access On Passive Tags Han Ding, Jinsong Han, Yanyong Zhang, Fu Xiao, Wei Xi, Ge Wang, Zhiping Jiang
Range Queries For Sensor-augmented RFID Systems Xiulong Liu, Jiannong Cao, Keqiu Li, Jia Liu, Xin Xie
Anonymous Temporal-Spatial Joint Estimation At Category Level Over Multiple Tag Sets Youlin Zhang, Shigang Chen, You Zhou, Yuguang Fang
Robust Spinning Sensing With Dual-RFID-Tags In Noisy Settings Chunhui Duan, Lei Yang, Huanyu Jia, Qiongzheng Lin, Yunhao Liu, Lei Xie
Fast And Reliable Tag Search In Large-Scale RFID Systems: A Probabilistic Tree-based Approach Jihong Yu, Wei Gong, Jiangchuan Liu, Lin Chen
RFID Counting Over Time-Varying Channels Ziling Zhou, Binbin Chen
Router and Switch Design
Paper Name Author(s)
Highly Compact Virtual Active Counters For Per-flow Traffic Measurement You Zhou, Yian Zhou, Shigang Chen, Youlin Zhang
Fast OpenFlow Table Lookup With Fast Update Tong Yang, Alex X Liu, Yulong Shen, Qiaobin Fu, Dagang Li, Xiaoming Li
ByteCuts: Fast Packet Classification By Interior Bit Extraction James Daly, Eric Torng
CutSplit: A Decision-Tree Combining Cutting And Splitting For Scalable Packet Classification Wenjun Li, Xianfeng Li, Hui Li, Gaogang Xie
Routing and Traffic Engineering
Paper Name Author(s)
Joint Placement And Routing Of Network Function Chains In Data Centers Linqi Guo, John Z F Pang, Anwar Walid
VeriTable: Fast Equivalence Verification Of Multiple Large Forwarding Tables Garegin Grigoryan, Yaoqing Liu, Michael Leczinsky, Jun Li
Online Deadline-aware Bulk Transfer Over Inter-Datacenter WANs Long Luo, Hongfang Yu, Zilong Ye, Xiaojiang Du
A Cross-architectural Quantitative Evaluation Of Mobility Approaches Vasanta Chaganti, Jim Kurose, Arun Venkataramani
Secure Search
Paper Name Author(s)
Searching An Encrypted Cloud Meets Blockchain: A Decentralized, Reliable And Fair Realization Shengshan Hu, Chengjun Cai, Qian Wang, Cong Wang, Luo Xiangyang, Kui Ren
REARGUARD: Secure Keyword Search Using Trusted Hardware Wenhai Sun, Ruide Zhang, Wenjing Lou, Thomas Hou
EPSMD: An Efficient Privacy-Preserving Sensor Data Monitoring And Online Diagnosis System Xiangyu Wang, Jianfeng Ma, Yinbin Miao, Ruikang Yang, Yijia Chang
Differentially Private Access Patterns For Searchable Symmetric Encryption Guoxing Chen, Tenhwang Lai, Mike Reiter, Yinqian Zhang
Sensing, Recognition and Tracking
Paper Name Author(s)
Multi-Touch In The Air: Device-Free Finger Tracking And Gesture Recognition Via COTS RFID Chuyu Wang, Jian Liu, Yingying Chen, Hongbo Liu, Lei Xie, Wei Wang, Bingbing He, Sanglu Lu
Smart-U: Smart Utensils Know What You Eat Qianyi Huang, Zhice Yang, Qian Zhang
Vernier: Accurate And Fast Acoustic Motion Tracking Using Mobile Devices Yunting Zhang, Jiliang Wang, Weiyi Wang, Zhao Wang, Yunhao Liu
Aegis: An Interference-Negligible RF Sensing Shield Yao Yao, Yan Li, Xin Liu, Zicheng Chi, Wei Wang, Tiantian Xie, Ting Zhu
WordRecorder: Accurate Acoustic-based Handwriting Recognition Using Deep Learning Haishi Du, Ping Li, Hao Zhou, Wei Gong, Gan Luo, Panlong Yang
PPG-based Finger-level Gesture Recognition Leveraging Wearables Tianming Zhao, Jian Liu, Yan Wang, Hongbo Liu, Yingying Chen
Accurate And Efficient Wireless Device Fingerprinting Using Channel State Information Jingyu Hua, Hongyi Sun, Zhenyu Shen, Zhiyun Qian, Sheng Zhong
LipPass: Lip Reading-based User Authentication On Smartphones Leveraging Acoustic Signals Li Lu, Jiadi Yu, Yingying Chen, Hongbo Liu, Yanmin Zhu, Yunfei Liu, Minglu Li
Sensor Networks
Paper Name Author(s)
Coverage In Battery-Free Wireless Sensor Networks Tuo Shi, Jianzhong Li, Hong Gao, Zhipeng Cai
Energy-Collision Aware Data Aggregation Scheduling For Energy Harvesting Sensor Networks Quan Chen, Hong Gao, Zhipeng Cai, Cheng Liang Lun, Jianzhong Li
EyeLight:Light-and-shadow-based Occupancy Estimation And Room Activity Recognition Viet Nguyen, Mohamed Ibrahim, Siddharth Rupavatharam, Minitha Jawahar, Marco Gruteser, Richard Howard
Self-Adapting Quorum-Based Neighbor Discovery In Wireless Sensor Networks Hao Cai, Tilman Wolf
Monitoring LED Lights With Current Signatures Johnny Verhoeff, Akshay Uttama Nambi, Marco Zuniga, Bontor Humala
Finding The Stars In The Fireworks: Deep Understanding Of Motion Sensor Fingerprint Huiqi Liu, Xiangyang Li, Lan Zhang, Yaochen Xie, Zhenan Wu, Qian Dai, Ge Chen, Chunxiao Wan
Symmetric Connectivity Algorithms In Multiple Directional Antennas Wireless Sensor Networks Tien Tran, Dung Huynh
$\text{DAO}^2$: Overcoming Overall Storage Overflow In Intermittently Connected Sensor Networks Bin Tang
Smart Grid
Paper Name Author(s)
Robust Multi-stage Power Grid Operations With Energy Storage Yihan Zou, Xiaojun Lin, Dionysios Aliprantis, Minghua Chen
EV Charging Network Design With Transportation And Power Grid Constraints Yongmin Zhang, Jiayi Chen, Lin Cai, Jianping Pan
How Can Cyber-Physical Interdependence Affect The Mitigation Of Cascading Power Failure? Mingkui Wei, Zhuo Lu, Yufei Tang, Xiang Lu
Restricting Involuntary Extension Of Failures In Smart Grids Using Social Network Metrics Jose Cordova Garcia, Dongliang Xie, Xin Wang
Social Networks
Paper Name Author(s)
Social Network De-anonymization With Overlapping Communities: Analysis, Algorithm And Experiments Xinyu Wu, Zhongzhao Hu, Xinzhe Fu, Luoyi Fu, Xinbing Wang, Songwu Lu
Who To Connect To? Joint Recommendations In Cross-layer Social Networks Jiaqi Liu, Qi Lian, Luoyi Fu, Xinbing Wang
Host Profit Maximization For Competitive Viral Marketing In Billion-Scale Networks Yuqing Zhu, Deying Li
Deep User Modeling For Content-based Event Recommendation In Event-based Social Networks Zhibo Wang, Yongquan Zhang, Honglong Chen, Zhetao Li, Feng Xia
Continuous Time Opinion Dynamics Of Agents With Multi-leveled Opinions And Binary Actions Vineeth S Varma, Yezekael Hayel, Irinielconstantin Morarescu
Towards Profit Maximization For Online Social Network Providers Jing Tang, Xueyan Tang, Junsong Yuan
DeepLink: A Deep Learning Approach For User Identity Linkage Fan Zhou, Lei Liu, Kunpeng Zhang, Goce Trajcevski, Jin Wu, Ting Zhong
Predicting Learner Interactions In Social Learning Networks Tsungyen Yang, Christopher G Brinton, Carlee Joewong
Software Defined Networking
Paper Name Author(s)
FlowCloak: Defeating Middlebox-Bypass Attacks In Software-Defined Networking Kai Bu, Yutian Yang, Zixuan Guo, Yuanyuan Yang, Xing Li, Shigeng Zhang
A Light-weight Approach To Obtaining NF State Information In SDN+NFV Networks Bing Leng, Liusheng Huang, Chunming Qiao, Hongli Xu
CORA: Conflict Razor For Policies In SDN Hao Li, Kaiyue Chen, Tian Pan, Yadong Zhou, Kun Qian, Kai Zheng, Bin Liu, Peng Zhang, Yazhe Tang, Chengchen Hu
NeuroViNE: A Neural Preprocessor For Your Virtual Network Embedding Algorithm Andreas Blenk, Patrick Kalmbach, Johannes Zerwas, Michael Jarschel, Stefan Schmid, Wolfgang Kellerer
Barista: An Event-centric NOS Composition Framework For Software-Defined Networks Jaehyun Nam, Hyeonseong Jo, Yeonkeun Kim, Phillip A Porras, Vinod Yegneswaran, Seungwon Shin
Dynamic, Latency-Optimal VNF Placement At The Network Edge Richard Cziva, Christos Anagnostopoulos, Dimitrios P Pezaros
Online Multicast Traffic Engineering For Software-Defined Networks Shenghao Chiang, Jianjhih Kuo, Shanhsiang Shen, Denian Yang, Wentsuen Chen
On Scalable Service Function Chaining With O(1) Flowtable Entries Tzuming Huang, Yi Ren, Kate Chingju Lin, Yuchee Tseng
SDN Controller Placement At The Edge: Optimizing Delay And Overheads Qiaofeng Qin, Konstantinos Poularakis, George Iosifidis, Leandros Tassiulas
Toward The First SDN Programming Capacity Theorem On Realizing High-Level Programs On Low-Level Datapaths Christopher Leet, Xin Wang, James Aspnes, Y Richard Yang
Scalable QoE-aware Path Selection In SDN-based Mobile Networks Roberto Iraja Tavares Da Costa Filho, William R Lautenschlager, Nicolas Kagami, Marcelo Caggiani Luizelli, Valter Roesler, Luciano Paschoal Gaspary
POMP: Protocol Oblivious SDN Programming With Automatic Multi-Table Pipelining Chunhui He, Xinyu Feng
The Mobile Internet
Paper Name Author(s)
A Simple Model Of MTC In Smart Factories Paolo Castagno, Vincenzo Mancuso, Matteo Sereno, Marco G Ajmone Marsan
Fundamental Limits Of Wireless Distributed Computing Networks Mingyue Ji, Rongrong Chen
To Accept Or Not To Accept: The Question Of Supplemental Discount Offers In Mobile Data Plans Madhumitha Harishankar, Nagarjun Srinivasan, Carlee Joewong, Patrick Tague
It's All In The Name: Why Some URLs Are More Vulnerable To Typosquatting Rashid Tahir, Ali Raza, Faizan Ahmad, Jehangir Kazi, Fareed Zaffar, Chris Kanich, Matthew Caesar
Theoretical Foundations in Networking Problems
Paper Name Author(s)
Towards Repeatable Wireless Network Simulation Using Performance Aware Markov Model Zhiwei Zhao, Wei Dong, Geyong Min, Gonglong Chen, Tao Gu, Jiajun Bu
You Can Drop But You Can't Hide: K-persistent Spread Estimation In High-speed Networks He Huang, Yue Sun, Shaojie Tang, Shigang Chen, Kai Han, Jing Yuan, Wenjian Yang
Virtual Network Reconfiguration With Load Balancing And Migration Cost Considerations Lingnan Gao, George N Rouskas
Analysis Of Hybrid Geographic/Delay-Tolerant Routing Protocols For Wireless Mobile Networks Riccardo Cavallari, Stavros Toumpis, Roberto Verdone
Experience-driven Networking: A Deep Reinforcement Learning Based Approach Zhiyuan Xu, Jian Tang, Jingsong Meng, Weiyi Zhang, Yanzhi Wang, Chi Harold Liu, Dejun Yang
Online Knapsack Problem Under Expected Capacity Constraint Rahul Vaze
A Resource Allocation Framework For Network Slicing Mathieu Leconte, Georgios S Paschos, Panayotis Mertikopoulos, Ulas Can Kozat
Joint Selection And Scheduling Of Communication Requests In Multi-Channel Wireless Networks Under SINR Model Pengjun Wan, Huaqiang Yuan, Jiliang Wang, Ju Ren, Yaoxue Zhang
Information Theoretical Analysis Of Synaptic Communication For Nanonetworks Hamideh Ramezani, Tooba Khan, Ozgur B Akan
Percolation-based Network Adaptability Under Correlated Failures Jinhee Cho, Terrence J Moore
Optimal Control Of Distributed Computing Networks With Mixed-Cast Traffic Flows Jianan Zhang, Abhishek Sinha, Jaime Llorca, Antonia Tulino, Eytan Modiano
Opportunistic Multichannel Access With Imperfect Observation: A Fixed Point Analysis On Indexability And Index-based Policy Kehao Wang, Lin Chen, Jihong Yu, Moe Win
Ultra Dense Networks
Paper Name Author(s)
Optimal Activation Rates In Ultra-Dense Wireless Networks With Intermittent Traffic Sources Fabio Cecchi, Sem Borst, Johan Van Leeuwaarden, Philip Whiting
Joint Optimization Of User Association And Dynamic TDD For Ultra-Dense Networks Nikolaos Sapountzis, Thrasyvoulos Spyropoulos, Navid Nikaein, Umer Salim
Robust User Association For Ultra Dense Networks Nikolaos Liakopoulos, Georgios S Paschos, Thrasyvoulos Spyropoulos
On Spatial And Temporal Variations In Ultra Dense Wireless Networks Pranav Madadi, Francois Baccelli, Gustavo De Veciana
Vehicular Networks
Paper Name Author(s)
CoDrive: Improving Automobile Positioning Via Collaborative Driving Soteris Demetriou, Puneet Jain, Kyuhan Kim
MTS: Temporal- And Spatial-Collaborative Charging For Wireless Rechargeable Sensor Networks With Multiple Vehicles Chi Lin, Zhiyuan Wang, Jing Deng, Lei Wang, Jiankang Ren, Wu Guowei
Cooperative Content Transmission For Vehicular Ad Hoc Networks Using Robust Optimization Daxin Tian, Jianshan Zhou, Min Chen, Zhengguo Sheng, Qiang Ni, Victor C M Leung
Temporal Reachability In Vehicular Networks Luca Bedogni, Marco Fiore, Christian Glacet
Video Surveillance and Sensors
Paper Name Author(s)
Rainbow: Preventing Mobile-Camera-based Piracy In The Physical World Lin Yang, Wei Wang, Zeyu Wang, Qian Zhang
ViTrack: Efficient Tracking On The Edge For Commodity Video Surveillance Systems Cheng Linsong, Jiliang Wang
MV-Sports: A Motion And Vision Sensor Integration-Based Sports Analysis System Cheng Zhang, Fan Yang, Gang Li, Qiang Zhai, Yi Jiang, Dong Xuan
When UAVs Ride A Bus: Towards Energy-efficient City-scale Video Surveillance Angelo Trotta, Fabio Dandreagiovanni, Marco Di Felice, Enrico Natalizio, Kaushik Chowdhury
Wireless Access Networks
Paper Name Author(s)
One-Hop Out-of-Band Control Planes For Low-Power Multi-Hop Wireless Networks Chaojie Gu, Rui Tan, Xin Lou, Dusit Niyato
Optimal Joint Routing And Scheduling In Millimeter-Wave Cellular Networks Dingwen Yuan, Hsuanyin Lin, Joerg Widmer, Matthias Hollick
Information Freshness Over An Interference Channel: A Game Theoretic View Gam Nguyen, Sastry Kompella, Clement Kam, Jeffrey Wieselthier, Anthony Ephremides
Exact Implementation Of Abstract MAC Layer Via Carrier Sensing Dongxiao Yu, Yong Zhang, Yuyao Huang, Hai Jin, Jiguo Yu, Qiangsheng Hua
A General Model For DoF-based Interference Cancellation In MIMO Networks With Rank-deficient Channels Yongce Chen, Yan Huang, Yi Shi, Thomas Hou, Wenjing Lou, Sastry Kompella
Impact Of Channel State Misreporting On Multi-user Massive MIMO Scheduling Performance Zhanzhan Zhang, Yin Sun, Ashutosh Sabharwal, Zhiyong Chen
Making The Right Connections: Multi-AP Association And Flow Control In 60GHz Band Fan Zhou, M Yousof Naderi, Kunal Sankhe, Kaushik Chowdhury
WiFED: WiFi Friendly Energy Delivery With Distributed Beamforming Subhramoy Mohanti, Elif Bozkaya, M Yousof Naderi, Berk Canberk, Kaushik Chowdhury
Wireless Security
Paper Name Author(s)
Walls Have Ears: Traffic-based Side-channel Attack In Video Streaming Jiaxi Gu, Jiliang Wang, Zhiwen Yu, Kele Shen
SecTap: Secure Back Of Device Input System For Mobile Devices Zhen Ling, Luo Junzhou, Yaowen Liu, Ming Yang, Kui Wu, Xinwen Fu
SFIRE: Secret-Free In-band Trust Establishment For COTS Wireless Devices Nirnimesh Ghose, Loukas Lazos, Ming Li
Dynamic Defense Strategy Against Stealth Malware Propagation In Cyber-Physical Systems Kaiming Xiao, Cheng Zhu, Junjie Xie, Yun Zhou, Xianqiang Zhu, Weiming Zhang
Heracles: Scalable, Fine-Grained Access Control For Internet-of-Things In Enterprise Environments Qian Zhou, Mohammed Elbadry, Fan Ye, Yuanyuan Yang
Puncturable Attribute-Based Encryption For Secure Data Delivery In Internet-of-Things Tran Phuong, Rui Ning, Hongyi Wu, Chunsheng Xin
A Framework For MIMO-based Packet Header Obfuscation Yue Cao, Ahmed Fathy Atya, Shailendra Singh, Zhiyun Qian, Srikanth V Krishnamurthy, Tom La Porta, Prashant Krishnamurthy, Lisa Marvel
Secret-Focus: A Practical Physical Layer Secret Communication System By Perturbing Focused Phases In Distributed Beamforming Xiaoran Fan, Zhijie Zhang, Wade Trappe, Yanyong Zhang, Richard Howard, Zhu Han